National Grid UK

National Grid gebruikt SafetyCulture (voorheen iAuditor) krachtige integratie met PowerBI om de systeemprestaties te verbeteren. Een gecentraliseerde gegevensbron helpt National Grid om dagelijks weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

Het hele Verenigd Koninkrijk voorzien van gas & elektriciteit

2300+ inspecties uitgevoerd

105 verschillende soorten inspecties

Functies die we gebruiken

National Grid UK is een van ‘s werelds grootste energiebedrijven in handen van investeerders. National Grid is eigenaar van de aardgas- en elektriciteitstransmissiesystemen voor het Verenigd Koninkrijk en is ook actief in het noordoosten van de VS. Ze verbinden miljoenen mensen met de energie die ze elke dag gebruiken.

Adam, een van de projectingenieurs van National Grid, vond het moeilijk om uniforme veiligheids- en kwaliteitsgegevens te verzamelen. Het verzamelen van gegevens voor National Grid, een van de grootste energiebedrijven ter wereld, is cruciaal om inzicht te krijgen in hoe het bedrijf presteert. Kwaliteitscontrole op deze schaal is moeilijk, vooral als de locaties verspreid zijn over gans het Verenigd Koninkrijk.

Omdat hij geen uniform systeem had, gebruikte Adam Microsoft Excel om inspecties en controles ter plaatse uit te voeren. Dit betekende dat hij de gegevens handmatig moest verzamelen, analyseren en gebruiken. Door gebruik te maken van SafetyCulture (voorheen iAuditor) zijn de kritieke gegevens nu op één plek beschikbaar, zodat Adam een compleet beeld heeft en de kwaliteit van aannemers op meerdere sites kan beoordelen.

Adam en zijn team gebruiken het platform SafetyCulture om alle informatie op locatie te verzamelen en de belangrijkste probleemgebieden te analyseren. Het doel van Adam met de SafetyCulture-software was om de gegevens op een zinvolle manier te gebruiken om zakelijke beslissingen te nemen. Met de open API van SafetyCulture gebruikt National Grid een desktop exporttool, in combinatie met PowerBI, om hun gegevens te visualiseren en te manipuleren. Dit helpt hen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. National Grid verhoogde het aantal inspecties dat ze uitvoerden van 35 naar 105. Dankzij het gemak van SafetyCulture konden ze meer controles uitvoeren in minder tijd. Met de PowerBI-grafieken en -grafieken kan Adam rapporten produceren en belangrijke informatie terugkoppelen naar het managementteam.

Daarnaast stelt de integratie National Grid in staat om hun gegevens te visualiseren, wat weer helpt bij de consistentie en om proactief gedrag te stimuleren bij zowel de interne teams als de onderaannemers.

“Het gedrag is zeker proactiever, met de mogelijkheid om acties te monitoren die aan gebruikers/aannemers worden opgelegd, kunnen we ervoor zorgen dat problemen op locatie tijdig worden aangepakt. Nu gebruikers de gegevens kunnen zien en hoe ze door het bedrijf worden gebruikt, zijn ze meer betrokken bij de kwaliteit van de gegevens en hoe ze die gegevens kunnen gebruiken om de veiligheidsprestaties aan te sturen.”

Adam
Projectingenieur

Maandelijks bekijkt Adam het aantal inspecties dat op elke site is uitgevoerd. Bijvoorbeeld: als er 10 audits zijn geweest en elke audit een 100% conform score heeft opgeleverd, komt dit dan omdat die site goed presteert of wordt er niet goed geïnspecteerd? SafetyCulture stelt National Grid in staat om best practices te delen met de rest van het bedrijf.

Door zich te verdiepen in gebieden waar afwijkingen voorkomen, kunnen ze bepalen of een probleem een hoog of een laag risico vormt en of ze naar de site moeten gaan om het onmiddellijk op te lossen. Met PowerBI kunnen ze de gegevens uitsplitsen op basis van verschillende criteria en gebieden met slechte prestaties, potentieel risicovolle gebieden of gebieden met goede prestaties zien, die vervolgens dienovereenkomstig kunnen worden aangepakt.

Bovendien heeft de PowerBI-integratie hiaten in hun proces blootgelegd en het probleem van een onsamenhangend beeld opgelost. De API van SafetyCulture helpt National Grid met zichtbaarheid op hoog niveau, zodat ze systematische problemen kunnen identificeren voordat het hele bedrijf er last van heeft.

Ontdek meer verhalen, gidsen voor experts en thought leadership van SafetyCulture

Ontdek meer verhalen, handleidingen van experts en thought leadership van SafetyCulture