Privacyportaal

Veelgestelde vragen over privacy

De informatie verstrekt in deze veelgestelde vragen is enkel voor educatieve doeleinden. Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van het inwinnen van advies over uw individuele omstandigheden.

Deze informatie is actueel op 31 mei 2021.

Wij verzamelen:

 • de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres wanneer u zich registreert om onze diensten te gebruiken;
 • de informatie die u uploadt naar ons platform, zoals sjablonen en foto’s; en
 • informatie over uw gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel inspecties u binnen een bepaalde periode heeft uitgevoerd.

U vindt een meer gedetailleerde beschrijving van de informatie die we verzamelen in onze privacybeleid.

U bent de eigenaar van de gegevens, informatie, sjablonen, inhoud, video, afbeeldingen en andere materialen en informatie die u ons verstrekt in verband met uw gebruik van onze diensten of die u uploadt naar ons platform. We noemen dit ‘Uw gegevens’.

We kunnen geaggregeerde datasets, rapporten en analyses genereren met betrekking tot uw gebruik van onze diensten. Wij zorgen ervoor dat deze gegevens geanonimiseerd worden en u niet geïdentificeerd kunt worden. Wij zijn de eigenaar van de gegevens in deze geaggregeerde datasets, rapporten en analyses, en mogen deze gegevens alleen voor interne doeleinden gebruiken.

We verzamelen uw gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren en om de diensten voor u en onze meer dan 28.000 klanten te kunnen verbeteren. Meer informatie is hier beschikbaar.

We verkopen uw informatie niet aan marketeers, adverteerders of derden.

Uw gegevens kunnen worden ingezien door medewerkers van SafetyCulture die zich momenteel in Australië, de Verenigde Staten, Europa en de Filippijnen bevinden.

We kunnen uw gegevens in een beperkt aantal gevallen ook delen met derden, zoals bepaald in ons Privacybeleid.

De twee belangrijkste groepen met wie we uw gegevens delen, zijn: (1) andere gebruikers die u nomineert om toegang te krijgen tot uw account; en (2) onze externe dienstverleners die ons helpen bij het leveren van de diensten aan u.

Ons Privacybeleid geeft meer gedetailleerde informatie over de informatie die we delen.

We kunnen uw gegevens verzamelen, opslaan, hosten en gebruiken in de Verenigde Staten en in andere rechtsgebieden waarin we actief zijn, waaronder Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Filippijnen.

Wij hosten uw gegevens met Amazon Web Services, Inc.

We hebben een actief en robuust cyberbeveiligingsprogramma en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de gegevens die u ons verstrekt, veilig zijn.

We werken er voortdurend aan om onze cyberbeveiligingspraktijken te verbeteren en we nemen beveiliging zeer serieus.

U kunt meer lezen over onze benadering van beveiliging op onze website.

We bewaren uw gegevens zolang we deze nodig hebben voor het leveren van onze diensten aan u, het nakomen van onze verplichtingen aan u uit hoofde van onze overeenkomst en ons Privacybeleid, en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

U kunt ervoor kiezen om acties, issues, inspecties en sjablonen uit onze systemen te verwijderen. In het onderstaande gedeelte ‘Aanvullende bronnen’ kunt u meer informatie vinden over de stappen die u moet nemen.

U kunt gebruik maken van bepaalde besturingen en keuzes met betrekking tot uw gegevens. U kunt deze opties uitoefenen door naar uw account te gaan of door contact op te nemen met ons klantenserviceteam.

Uw keuzes kunnen zijn:

 • beperkingen op het verzamelen of gebruiken van uw informatie;
 • corrigeren en verwijderen van uw gegevens (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming);
 • verwijdering van onze marketing- en promotionele e-maillijsten;
 • toegang tot de informatie die we over u verzamelen en bewaren; en
 • de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere aangewezen derde (voor zover mogelijk).

Meer informatie over uw rechten is hier te vinden.

Houd er rekening mee dat we bepaalde diensten of ondersteuning mogelijk niet aan u kunnen leveren als u ervoor kiest om bepaalde besturingstaken uit te voeren.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met ons Algemene voorwaarden en Privacybeleid.

Onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zijn specifiek voor onze diensten en hebben betrekking op de specifieke processen en procedures die we hebben ingesteld om uw gegevens te beschermen.

Wij handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder:

 • het gebruik van de modelcontractbepalingen voor gegevensoverdracht tussen EU- en niet-EU-landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • onze overeenkomsten met onze medewerkers, opdrachtnemers en externe dienstverleners bevatten ook passende bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens; en
 • we voeren beveiligingsbeoordelingen uit met betrekking tot derden met wie we gegevens delen om ervoor te zorgen dat we vertrouwen hebben in hun systemen en procedures.

Ja, onze huidige algemene voorwaarden en ons privacybeleid bevatten bepalingen om klanten te helpen met de lokale vereisten, inclusief de naleving van de AVG en CCPA.

We evalueren periodiek nieuwe wetgeving die van kracht wordt en beoordelen de impact ervan op onze systemen en processen.

U kunt onze service blijven gebruiken op uw gebruikelijke manier. Vooralsnog kunnen organisaties die persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar het VK overdragen, persoonsgegevens blijven doorgeven zonder verdere controles te hoeven uitvoeren.

SafetyCulture is een Australisch bedrijf met wereldwijde kantoren in het VK, de VS en de Filippijnen.

Onze huidige algemene voorwaarden bevatten de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor gegevensoverdracht tussen EU- en niet-EU-landen. Dit helpt u bij het naleven van de AVG bij het doorgeven van persoonsgegevens aan onze diensten buiten de Europese Economische Ruimte.

We hebben hier een meer gedetailleerd artikel opgesteld over gegevensoverdracht tussen de EER en het VK na de Brexit. U kunt de verklaring van de Europese Commissie ook hier bekijken.

U kunt hier de huidige versie van ons privacybeleid vinden.

Juridische mededelingen

18 jul 2023

Adequaatheidsbesluit: de EU stelt vast dat het VK een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt

We publiceerden eerder een artikel over de overdracht van persoonsgegevens tussen de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) na Brexit. U kunt dat artikel hier vinden. Op 28 juni 2021 heeft de Europese Commissie vastgesteld dat het VK een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt. Dit betekent dat voor de overdacht van persoonsgegevens […]

14 jul 2023

Gegevensoverdracht onder de AVG na de terugtrekking van het VK uit de EU

Tot op heden hebben organisaties geen wijzigingen hoeven aan te brengen in de manier waarop zij persoonsgegevens tussen de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK) overdragen als gevolg van Brexit. Dit kan na 30 juni 2021 veranderen, indien de Europese Commissie geen adequaatheidsbesluit neemt met betrekking tot het VK. We hebben hieronder […]

14 jul 2023

Nieuwe standaardcontractbepalingen

De Europese Commissie heeft nieuwe standaardcontractbepalingen goedgekeurd (SCC’s – Standard Contractual Clauses)) die de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte vergemakkelijken (EER) naar derde landen waar geen adequaatheidsbesluit van kracht is (u kunt een lijst van landen vinden waarvan erkend is dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden hier). De nieuwe SCC’s […]

14 jul 2023

Gegevensoverdracht onder de AVG naar de VS na de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II

Op 1 augustus 2016 is het EU-VS-privacyschild (Privacyschild)-kader in werking getreden. Hierdoor konden organisaties in de Europese Unie (EU) zonder verdere waarborgen persoonsgegevens overdragen aan gecertificeerde organisaties in de Verenigde Staten. (VS). Een organisatie moest eerst gecertificeerd zijn onder het Privacyschild alvorens ze de persoonsgegevens uit de EU mocht ontvangen. Op 16 juli 2020 werd […]