SafetyCulture Beleid voor aanvaardbaar gebruik

Met ingang van 21 januari 2021 hebben we ons bestaande beleid voor aanvaardbaar gebruik bijgewerkt. We hebben een Veelgestelde vragen opgesteld dat u hier kunt lezen.

Bedankt dat u onze diensten op een verantwoorde manier blijft gebruiken!

Het gebruik van de Diensten is onderworpen aan dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Klanten stemmen ermee in om het volgende in verband met de Diensten niet te doen, en om derden (inclusief eindgebruikers) niet toe te staan om het volgende doen:

 • het schenden of aanmoedigen van de wettelijke rechten van anderen; (zoals het toestaan dat eindgebruikers de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of zich onrechtmatig toe te eigenen, hetgeen in strijd is met de Digital Millennium Copyright Act);
 • het overtreden van een wet, statuut of regelgeving in enig rechtsgebied waar u of uw eindgebruikers de Diensten gebruiken;
 • het uploaden of delen van data die obsceen, vulgair, pornografisch of onfatsoenlijk zijn, of gewelddaden, terroristische activiteiten of uitbuiting van kinderen bevatten, promoten of aanmoedigen;
 • het pleiten voor onverdraagzaamheid, haat of intimidatie van een persoon of groep, inclusief personeel of vertegenwoordigers van SafetyCulture;
 • het bezighouden met, promoten of aanmoedigen van illegale activiteiten;
 • het uitvoeren van onwettige, immorele, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze activiteiten (zoals phishing, het creëren van een piramidespel of het spiegelen van een website);
 • het opzettelijk verspreiden van virussen, wormen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxes of andere items van destructieve of misleidende aard;
 • het verstoren van het gebruik door klanten, bevoegde resellers of andere bevoegde gebruikers van de Diensten, of de apparatuur die wordt gebruikt om de Diensten te leveren (bijvoorbeeld door een deel van de Diensten te overbelasten of te overstromen);
 • het uitschakelen, verstoren of omzeilen van enig aspect van de Diensten of de beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • het onderzoeken, scannen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk tenzij in overeenstemming met onze schriftelijke toestemming;
 • het vermijden, verwijderen, deactiveren, schaden, decoderen of anderszins te omzeilen van technologische maatregelen die geïmplementeerd zijn door SafetyCulture of een andere derde partij (inclusief een eindgebruiker) voor het beschermen van de Dienst;
 • het genereren, verspreiden, publiceren of faciliteren van ongevraagde massale e-mails, promoties, advertenties of andere verzoeken (“spam”);
 • het toegang krijgen tot, knoeien met of gebruik maken van delen van de Diensten, of gedeelde gedeeltes van de Diensten, waarvoor u niet bent uitgenodigd;
 • het delen, overdragen of anderszins toegang verlenen aan een andere persoon tot een account dat bedoeld is voor een specifieke eindgebruiker;
 • het openen van, zoeken naar of accounts aanmaken voor de Diensten anders dan door middel van onze openbaar ondersteunde interfaces (bijvoorbeeld “scraping” of door het in bulk creëren van accounts);
 • het misbruiken van kortingen, proefperiodes, speciale aanbiedingen of promoties om meer gebruikers, functies, of machtigingen te krijgen zodat de limieten op uw accounts omzeild worden;
 • het proberen om toegang te krijgen tot de Dienst, de gedeelde materialen, sjablonen, trainingscursussen of incident-workflows of om deze te doorzoeken, of om dergelijke materialen van de Dienst te downloaden met behulp van een motor, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, tools voor datamining en dergelijke) anders dan de software en/of zoekagenten die worden geleverd door SafetyCulture via geïntegreerde producten van derden of andere algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • het verkopen van de Diensten, tenzij specifiek bevoegd om dit te doen;
 • het ondernemen van commerciële activiteiten, of het gebruiken van de Diensten ten behoeve van een derde partij, hetgeen niet toegestaan ​​is krachtens deze Overeenkomst of het toegang verkrijgen tot de Diensten om een ​​vergelijkbaar of concurrerend product of dienst te bouwen of ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten te kopiëren; of
 • het gebruiken van de interfaces die met de Diensten worden geleverd om toegang te krijgen tot andere SafetyCulture-producten of -diensten op een manier die in strijd is met de servicevoorwaarden van dergelijke andere SafetyCulture-producten of -diensten.

SafetyCulture behoudt zich het recht voor om elke schending van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik te onderzoeken.

SafetyCulture kan:

 • schendingen van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik of misbruik van de Diensten onderzoeken; of
 • materiaal, inhoud of bronnen die in strijd zijn met dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik of enige andere overeenkomst die we met u hebben voor het gebruik van de Diensten, verwijderen, of de toegangsrechten uitschakelen of wijzigen.

SafetyCulture kan ook activiteiten melden aan de juiste wetshandhavers, regelgevende instanties of andere geschikte derden wanneer we vermoeden dat ze in strijd zijn met de wet of regelgeving.