Nieuwe standaardcontractbepalingen

14 jul 2023

De Europese Commissie heeft nieuwe standaardcontractbepalingen goedgekeurd (SCC’s – Standard Contractual Clauses)) die de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte vergemakkelijken (EER) naar derde landen waar geen adequaatheidsbesluit van kracht is (u kunt een lijst van landen vinden waarvan erkend is dat ze een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden hier).

De nieuwe SCC’s bieden passende waarborgen voor gegevensbescherming voor dergelijke gegevensoverdrachten en lossen enkele van de problemen op die met betrekking tot de vorige SCC’s waren vastgesteld.

Op 4 juni 2021 zijn de nieuwe SCC’s in werking getreden. U kunt de volledige tekst van het besluit hier vinden.

Alle contracten die vertrouwen op de SCC’s als mechanisme voor gegevensoverdracht, moeten vanaf 28 september 2021 de nieuwe SCC’s gebruiken. Alle bestaande contracten die vertrouwen op de oude SCC’s, moeten uiterlijk op 27 december 2022 worden omgezet naar de nieuwe SCC’s.