Algemene gebruiksvoorwaarden SafetyCulture-gemeenschap

Laatst bijgewerkt: 28 februari 2023

Bedankt voor uw interesse in SafetyCulture Pty Ltd en haar gelieerde ondernemingen (“SafetyCulture,” “we,” or “us”) en onze op de gemeenschap gebaseerde website op https://safetyculture.com/community/ (samen met andere websites die het eigendom zijn van en/of beheerd worden door ons, onze “Site”). Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindend contract tussen u en SafetyCulture met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Site.

Lees de volgende voorwaarden aandachtig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de informatie, inhoud, documentatie, voorbeeldcode, tools of andere materialen die beschikbaar zijn gesteld door SafetyCulture in, op, of via de Site (‘de “Materialen”), of door het indienen van inhoud op de Site, erkent u dat u de volgende Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat
(gezamenlijk, de “Algemene voorwaarden”). Als u niet in aanmerking komt (zoals hieronder uiteengezet in sectie 2), of als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, dan beschikt u niet over onze toestemming om de Site te gebruiken.

Geschiktheid

Door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden, verklaart en garandeert u ons dat: (a) u minstens 18 jaar oud bent; (b) u niet eerder geschorst geweest of verwijderd bent van de Site; en (c) uw registratie (indien van toepassing) en uw gebruik van de Site in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u de Site gebruikt namens een entiteit, organisatie of bedrijf (“Vertegenwoordigde entiteit”), dan verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze Algemene voorwaarden te binden, dat u er namens die organisatie mee instemt om gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden, en dat alle verwijzingen naar u ook de entiteit omvatten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site stemt u ermee in te voldoen aan het
Beleid inzake aanvaardbaar gebruik .

Accounts en Registratie

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site, inclusief de SafetyCulture-gemeenschap die zich momenteel bevindt op https://safetyculture.com/community/ (the “SafetyCulture Community”), moet u zich registreren voor een account. Wanneer u zich registreert voor een account, moet u ons mogelijk informatie over uzelf verstrekken, zoals uw e-mailadres of andere contactgegevens. U gaat ermee akkoord dat de informatie die u aan ons verstrekt correct is en dat u deze te allen tijde nauwkeurig en actueel zult houden. Tijdens de registratie zal u gevraagd worden om een wachtwoord aan te maken. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord, en u aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. SafetyCulture behoudt zich het recht voor om iedereen de toegang tot bepaalde delen van de Site te weigeren, inclusief de SafetyCulture-gemeenschap, en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook.

Gebruik van software

Elk gebruik door u van de oplossingen van SafetyCulture is onderworpen aan andere overeenkomsten, beschikbaar op https://safetyculture.com/legal/ (“SafetyCulture-licentievoorwaarden”).

Privacybeleid

Lees het Privacybeleid van SafetyCulture aandachtig door voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan en veropenbaren van informatie die u op de Site invoert, evenals andere informatie die over u wordt verzameld wanneer u de Site gebruikt. Door persoonlijke informatie te verstrekken aan SafetyCulture, gaat u akkoord met de voorwaarden van het Privacybeleid van SafetyCulture, dat door deze verwijzing is opgenomen in en deel uitmaakt van deze Algemene voorwaarden.

U mag Materialen die op de Site zijn gepubliceerd of uitgezonden, of via de Site beschikbaar zijn gesteld downloaden, opslaan, op uw computer weergeven, bekijken, beluisteren, afspelen en afdrukken, onder voorbehoud van het volgende: (a) tenzij anders vermeld in deze Algemene voorwaarden, mogen de Materialen uitsluitend worden gebruikt voor informatieve, niet-commerciële doeleinden ten behoeve van uzelf; en de Materialen mogen op geen enkele manier worden aangepast of veranderd; en (b) de Materialen mogen niet opnieuw worden verspreid.

Gebruikersinhoud

Gebruikersinhoud in het algemeen

Bepaalde functies van de Site, waaronder de SafetyCulture-gemeenschap, kunnen toestaan dat gebruikers inhoud naar de Site te uploaden, inclusief (i) afbeeldingen, video, data, tekst, broncode en andere soorten werken, en (ii) vragen en antwoorden over de oplossingen van SafetyCulture, (iii) gebruiksgevallen, integratie-informatie en voorbeeldvragen voor gebruik met de SafetyCulture-software (“Gebruikersinhoud”).

SAFETYCULTURE WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR UW VERTROUWEN OP ENIGE GEBRUIKERSINHOUD. U ZOEKT BEST PROFESSIONEEL ADVIES VAN EEN GEKWALIFICEERD PERSOON OM TE BEPALEN OF DE GEBRUIKERSINHOUD SPECIFIEK OF GESCHIKT IS VOOR UW BEOOGDE GEBRUIK.

Door u ingediende Gebruikersinhoud

Door Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) u toestemming hebt gegeven voor de openbare verspreiding van de Gebruikersinhoud; (ii) SafetyCulture is niet verplicht tot het handhaven van vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud; (iii) SafetyCulture heeft het recht om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken of openbaar te maken (of om ervoor te kiezen deze Gebruikersinhoud niet te gebruiken of openbaar te maken) voor elk doel, op welke manier dan ook, in alle media wereldwijd, inclusief voor het creëren van functies en/of functionaliteiten in de SafetyCulture-software; (iv) SafetyCulture kan iets vergelijkbaars hebben met betrekking tot een dergelijke Gebruikersinhoud dat reeds in overweging of in ontwikkeling is en SafetyCulture doet geen afstand van zijn rechten om soortgelijke of gerelateerde ideeën te gebruiken, inclusief voor zover eerder bekend of ontwikkeld door SafetyCulture of verkregen van andere bronnen dan uzelf; (v) u heeft geen recht op enige compensatie of vergoeding van welke aard dan ook van SafetyCulture voor dergelijke Gebruikersinhoud, ongeacht de omstandigheden.

Licentieverlening voor Gebruikersinhoud

Door Gebruikersinhoud te plaatsen verleent u SafetyCulture en alle gebruikers van de Site een wereldwijd, eeuwigdurend, niet-exclusief, sublicentieerbaar, onherroepelijk, royalty-vrij, volledig betaald recht en licentie onder al uw intellectuele eigendomsrechten, om uw Gebruikersinhoud volledig of gedeeltelijk te hosten, op te slaan, over te dragen, weer te geven, te gebruiken, maken, verkopen, uitvoeren, reproduceren, wijzigen, distribueren en anderszins volledig te exploiteren, voor alle mogelijke doeleinden.

Verklaringen en garanties inzake Gebruikersinhoud

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen, gebruiken of publiceren van Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud te plaatsen of te publiceren, verklaart en garandeert u dat: u de maker en eigenaar bent van de Gebruikersinhoud,
of de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen heeft om SafetyCulture en de gebruikers van de Site te machtigen om uw Gebruikersinhoud te gebruiken en te verspreiden zoals nodig is om de door u hierboven verleende licenties uit te oefenen, op de manier die wordt overwogen door SafetyCulture, de Site, en deze Algemene voorwaarden, inclusief de toestemming van een Vertegenwoordigde entiteit, indien vereist; en dat uw Gebruikersinhoud, en het gebruik van uw Gebruikersinhoud zoals beoogd door deze Algemene voorwaarden: (i) geen inbreuk zal maken op de rechten van derden, noch deze zal schenden of misbruiken, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, recht op publiciteit of enig ander intellectueel eigendomsrecht of eigendomsrecht; (ii) het Beleid voor aanvaardbaar gebruik niet zal schenden; of (iii) ertoe zal leiden dat SafetyCulture of een derde partij enige wet of regelgeving zal overtreden.

Vrijwaring Gebruikersinhoud

We zijn niet verplicht om Gebruikersinhoud die u of andere gebruikers plaatsen of publiceren te controleren, bewerken of er toezicht op te houden, en we zullen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, inclusief eventuele acties die u op basis van Gebruikersinhoud onderneemt. SafetyCulture kan echter op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving Gebruikersinhoud screenen, verwijderen, bewerken of blokkeren, inclusief Gebruikersinhoud die naar ons eigen oordeel in strijd is met deze Algemene voorwaarden of die anderszins verwerpelijk is. U begrijpt dat u bij het gebruik van de Site wordt blootgesteld aan Gebruikersinhoud uit verschillende bronnen en u erkent dat Gebruikersinhoud onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn of onbedoelde gevolgen kan hebben. U stemt ermee in af te zien en afstand te doen van elk wettelijk of billijk recht of rechtsmiddel dat u heeft of zou kunnen hebben tegen SafetyCulture met betrekking tot enige Gebruikersinhoud. Wij wijzen uitdrukkelijk elke en alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinhoud af.

Geen van de materialen of inhoud beschikbaar gesteld via de Site, inclusief de SafetyCulture-gemeenschap, vormt een belofte of toezegging van SafetyCulture, inclusief een belofte of toezegging om een idee te ontwikkelen, op te nemen, te implementeren of enige andere actie te ondernemen met betrekking tot een idee, of om hiervan af te zien. Onuitgebrachte producten of diensten (inclusief gerelateerde functies) die in de SafetyCulture-gemeenschap of elders worden besproken, worden mogelijk niet op tijd of helemaal niet beschikbaar gesteld, ondanks eventuele opmerkingen van SafetyCulture of zijn vertegenwoordigers. U erkent hierbij en stemt ermee in dat elke beslissing om een SafetyCulture-product of -dienst aan te schaffen of te gebruiken, gebaseerd zal zijn op de op dat moment bestaande versie en functies van dat product of die dienst, en niet op niet-uitgebrachte of verwachte versies of functies.

Aanvullende bepalingen met betrekking tot de SafetyCulture-gemeenschap

De SafetyCulture-gemeenschap wordt geleverd voor het gemak van gebruikers en SafetyCulture is niet verplicht om technische ondersteuning te verlenen voor, of deel te nemen aan de SafetyCulture-gemeenschap. Alle informatie die u verstrekt in het kader van uw deelname aan de SafetyCulture-gemeenschap kan overgedragen worden aan derden die aanvullende functionaliteiten bieden aan de SafetyCulture-gemeenschap. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van dergelijke functionaliteit van derden, gaat u akkoord met eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de functionaliteit die door de derde partij wordt geleverd. De SafetyCulture-gemeenschap is geen officieel SafetyCulture-kanaal voor klantenondersteuning ondanks het feit dat de SafetyCulture-gemeenschap informatie kan bevatten over de oplossingen van SafetyCulture, inclusief informatie van SafetyCulture-werknemers. U mag de SafetyCulture-gemeenschap gebruiken onder de volgende voorwaarden: (a) De Gebruikersinhoud en/of de Materialen mogen uitsluitend worden gebruikt in verband met uw geautoriseerde gebruik van de SafetyCulture-oplossingen; (b) De Gebruikersinhoud en/of de Materialen die op of via de SafetyCulture-gemeenschap worden verstrekt, mogen niet opnieuw worden verspreid of gebruikt om te concurreren met SafetyCulture; en (c) persoonlijke gegevens over andere gebruikers mogen niet worden opgeslagen of verzameld behalve waar en voor zover uitdrukkelijk toegestaan door SafetyCulture. Uw gebruik van de inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap vindt plaats zonder ondersteuning of testservices van welke aard dan ook en wordt niet aanbevolen voor gebruik in productieomgevingen. SafetyCulture garandeert niet dat de inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap geschikt zal zijn voor uw doeleinden of dat het vrij is van beveiligingsrisico’s, bugs, defecten of andere problemen. De inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap wordt geleverd “as is.” U alleen draagt het risico van het gebruik van deze dienst. SafetyCulture aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud. SafetyCulture geeft geen vrijwaring, uitdrukkelijke garanties of waarborgen met betrekking tot de inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, sluit SafetyCulture impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, professionele inspanning, titel en niet-inbreuk uit. Uw gebruik van de inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap is niet onderworpen aan enige toezeggingen van SafetyCulture gemaakt onder eventuele andere overeenkomsten die SafetyCulture mogelijk met u heeft. SafetyCulture behoudt zich het recht voor om op elk moment inhoud van de SafetyCulture-gemeenschap te verwijderen of te vervangen. SafetyCulture behoudt zich verder het recht voor om inhoud op te nemen in commerciële producten van SafetyCulture, onderhevig aan de afzonderlijke voorwaarden voor die commerciële producten.

Cookies en de SafetyCulture- gemeenschap

Informatie verkregen uit cookies wordt gebruikt voor analyse, om de SafetyCulture-gemeenscahp af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren, en bij het verzenden van informatie over de oplossingen van SafetyCulture zodat we rekening kunnen houden met uw eerdere interesse voor bepaalde pagina’s.

U bepaalt welke cookies u wilt toestaan. Klik onderaan de pagina op ‘Cookie-instellingen’ om uw keuze tussen Basis/Normaal/Volledig aan te geven. U kunt uw cookie-instellingen ook wijzigen door ze via de internetopties van uw browser te verwijderen en de SafetyCulture-gemeenschap opnieuw te bezoeken. U zal dan gevraagd worden om uw instellingen opnieuw in te stellen. Er zijn 3 instellingen: Basis, Normaal en Volledig.

  • Basis: functioneel
  • Normaal: functioneel + analyse
  • Volledig: functioneel + analyse + social media + geïntegreerde video’s

U kunt cookies via uw webbrowser uitschakelen of weigeren. Ga naar de helppagina’s van uw browser om cookies uit te schakelen of te weigeren. Let op, het kan zijn dat niet alles werkt of juist wordt weergegeven als u het gebruik van cookies uitschakelt.

DMCA-kennisgeving

Wij voldoen aan de bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act die van toepassing zijn op internetserviceproviders (17 U.S.C. §512, zoals gewijzigd). Als u een klacht heeft met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten over materiaal dat op de Site is geplaatst, inclusief Gebruikersinhoud, dan kunt u via het volgende adres contact opnemen met onze aangewezen persoon voor auteursrechten:
SafetyCulture Pty Ltd., e-mail: legal@safetyculture.io

Elke melding waarin wordt beweerd dat materiaal dat wordt gehost door of verspreid wordt via de Site inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, moet de volgende informatie bevatten:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander recht waarop inbreuk wordt gemaakt;
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of het andere intellectuele eigendomsrecht waarop volgens u inbreuk is gemaakt; een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en waar het zich op de Site bevindt;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van dat materiaal op de Site niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en
  • een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u, op straffe van meineed, de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom op te treden.

Exportnaleving

De Materialen, Gebruikersinhoud en de afgeleiden daarvan kunnen onderhevig zijn aan export- en importwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. U verklaart dat u niet op een lijst staat van geweigerde partijen van de Amerikaanse overheid. U zult geen toegang verlenen tot of gebruik maken van Materialen of Gebruikersinhoud in of vanuit een land onder embargo van de VS of een land dat gesanctioneerd is door de VS of dat in strijd is met de export- of importwet of -regelgeving van enig ander rechtsgebied.

Stopzetting en wijziging van de Site

Als u enige bepaling van deze Algemene voorwaarden schendt, wordt het toegangsrecht dat wij aan u verleend hebben om de Site te gebruiken automatisch beëindigd. Daarnaast kan SafetyCulture naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount op de Site beëindigen of uw toegang tot de Site op elk moment opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook of zonder reden, met of zonder kennisgeving. We behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment te wijzigen of stop te zetten (inclusief door bepaalde functies van de Site te beperken of stop te zetten), tijdelijk of permanent, zonder kennisgeving aan u. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als gevolg van een wijziging aangebracht op de Site of als gevolg van het opschorten of beëindigen van uw toegang tot of gebruik van de Site.

Wijziging van deze Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer regelmatig deze Algemene voorwaarden voor eventuele wijzigingen zoals aangegeven door de Laatst bijgewerkt-datum bovenaan. Door de Site te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze Algemene voorwaarden zijn gewijzigd, geeft u aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient u de toegang tot of het gebruik van de Site stop te zetten. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden zullen worden opgelost in overeenstemming met de versie van deze Algemene voorwaarden die van kracht was op het moment dat het geschil ontstond.

Eigendom; Eigendomsrechten

De Site is eigendom van en wordt beheerd door SafetyCulture. De visuele interfaces, afbeeldingen, ontwerpen, compilaties, informatie, documenten, gegevens, software, computercodes (inclusief broncode of objectcode), voorbeeldcodes, diensten en alle andere elementen van de Site die door SafetyCulture (“Materialen”) worden geleverd, worden beschermd door intellectuele eigendoms- en andere wetten. Alle Materialen op de Site zijn het eigendom van SafetyCulture of onze externe licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door SafetyCulture, mag u geen gebruik maken van de Materialen. SafetyCulture behoudt zich alle rechten op de Materialen voor die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden worden verleend.

Feedback

Als u ervoor kiest om input en suggesties te geven met betrekking tot problemen of de voorgestelde wijzigingen of verbeteringen aan de Site of de SafetyCulture-software (gezamenlijk, “Feedback”), dan verleent u SafetyCulture hierbij een onbeperkt, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief, volledig betaald, royalty-vrij recht om de Feedback op welke manier en voor welk doel dan ook te exploiteren, inclusief om de Site of de SafetyCulture-software te verbeteren.

Schadeloosstelling

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van de Site en u zult SafetyCulture en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, adviseurs, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en agenten (samen de “SafetyCulture Entiteiten”) schadeloos stellen tegen elke claim, aansprakelijkheid, schade, verlies, en onkosten, inclusief redelijke honoraria en kosten van advocaten, die voortvloeien uit of in enig opzicht verband houden met:

(a) uw toegang tot, gebruik van of vermeend gebruik van de Site;
(b) uw schending van enig deel van deze Algemene voorwaarden, verklaring, garantie of overeenkomst waarnaar in deze Algemene voorwaarden wordt verwezen, of de toepasselijke wet- of regelgeving;
(c) uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of publiciteits-, vertrouwelijkheids-, andere eigendoms- of privacyrechten; of
(d) enig geschil of probleem tussen u en een derde partij.

We behouden ons het recht voor om op eigen kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u (zonder uw vrijwaringsverplichtingen met betrekking tot die kwestie te beperken), en in dat geval stemt u ermee in om uw samenwerking te verlenen aan onze verdediging met betrekking tot die vordering.

Vrijwaringen; Geen garanties

DE SITE EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, WORDEN GELEVERD “AS IS” EN OP EEN “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDE, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET. DE SAFETYCULTURE ENTITEITEN WIJZEN ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE EN ALLE MATERIALEN EN INHOUD DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, MET INBEGRIP VAN: (A) ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, STIL GENOT OF NIET-SCHENDING; EN (B) ELKE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT DE VERHANDELING, HET GEBRUIK OF DE HANDEL. DE SAFETYCULTURE ENTITEITEN GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF ENIG GEDEELTE VAN DE SITE, OF ENIG MATERIAAL OF INHOUD AANGEBODEN VIA DE SITE, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN, EN GARANDEREN NIET DAT EEN VAN DEZE KWESTIES ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN DE SITE OF ENIG MATERIAAL OF INHOUD BESCHIKBAAR VIA DE SITE ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN MET BETREKKING TOT EEN VAN DE SAFETYCUTURE ENTITEITEN, DE SAFETYCULTURE-SOFTWARE OF DE SITE WANNEER HET NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN IS VERMELD. U AANVAARDT ALLE RISICO’S VOOR ALLE SCHADE DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE SITE, UW OMGANG MET ENIGE ANDERE SITEGEBRUIKER, EN ALLE MATERIALEN OF INHOUD DIE VIA DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE SITE NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO GEBRUIKT, ER TOEGANG TOT VERKRIJGT, EVENALS WANNEER U DE MATERIALEN OF GEBRUIKERSINHOUD VIA DE SITE DOWNLOADT OF ANDERSZINS VERKRIJGT, EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW EIGENDOMMEN (INCLUSIEF UW NETWERK, EINDPUNTEN, COMPUTERSYSTEMEN OF MOBIELE APPARATEN DIE IN VERBAND MET DE SITE WORDEN GEBRUIKT), OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET DOWNLOADEN OF GEBRUIK VAN MATERIALEN OF GEBRUIKERSINHOUD.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS EEN AFWIJZING VAN GARANTIES MOGELIJK VERBODEN EN MOGELIJK HEEFT U ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZIJN DE SAFETYCULTURE ENTITEITEN AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, OF SCHADE VOOR WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, GOODWILL OF ENIGE ANDERE IMMATERIEEL VERLIES, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF UW ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE SITE OF ENIG MATERIAAL OF GEBRUIKERSINHOUD OP DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STATUUT OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF EEN SAFETYCULTURE ENTITEIT OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE SAFETYCULTURE ENTITEITEN JEGENS U VOOR ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET HET GEBRUIK VAN OF ENIGE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN EEN GEDEELTE VAN DE SITE, ENIG MATERIAAL OF GEBRUIKERSINHOUD OP DE SITE, OF ANDERSZINS OP BASIS VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, HETZIJ IN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS IS BEPERKT TOT $100.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN. DIENOVEREENKOMSTIG IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

ELKE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOORZIET IN EEN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, AFWIJZING VAN GARANTIES OF UITSLUITING VAN SCHADE IS BEDOELD OM DE RISICO’S ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSEN DE PARTIJEN TE VERSPREIDEN. DEZE VERDELING IS EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. ELK VAN DEZE BEPALINGEN IS DEELBAAR EN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. DE BEPERKINGEN IN DIT ARTIKEL 19 ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS ENIGE BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID ZIJN ESSENTIËLE DOEL NIET HEEFT GEREALISEERD.

Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van New South Wales, Australië en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in New South Wales, Australië.

Algemeen

Deze Algemene voorwaarden, samen met het Privacybeleid van SafetyCulture en alle andere overeenkomsten die uitdrukkelijk door middel van verwijzing in deze Algemene voorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige en exclusieve afspraak en overeenkomst tussen u en SafetyCulture met betrekking tot uw gebruik van de Site. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk toegestaan in Artikel 14, kunnen deze Algemene voorwaarden alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die is ondertekend door de bevoegde vertegenwoordigers van alle partijen betrokken bij deze Algemene voorwaarden. U mag deze Algemene voorwaarden of uw rechten onder deze Algemene voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen deze Algemene voorwaarden op elk moment overdragen zonder kennisgeving of toestemming. Het nalaten om de naleving van een bepaling te eisen, heeft geen invloed op ons recht om op enig ander moment daarna de naleving ervan te eisen, noch zal een verklaring van afstand door ons van enige schending of verzuim van deze Algemene voorwaarden, of enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, een verklaring van afstand zijn van enige bepaling, de daaropvolgende schending of verzuim, of een verklaring van afstand van de bepaling zelf. Het gebruik van artikeltitels in deze Algemene voorwaarden is alleen bedoeld voor uw gemak en heeft geen invloed op de interpretatie van enige bepaling. Als een deel van deze Algemen voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt het niet-afdwingbare deel voor zover mogelijk uitgevoerd en blijven de overige delen volledig van kracht. Bij beëindiging van deze Algemene voorwaarden, zullen artikelen 2, 4 – 6, 8 -11 en 14 tot en met 22, tezamen met het Privacybeleid van SafetyCulture en alle andere bijbehorende overeenkomsten, blijven voortbestaan.

Toestemming voor elektronische communicatie

Door de Site te gebruiken, stemt u ermee in om bepaalde elektronische communicatie van ons te ontvangen, zoals verder beschreven in het Privacybeleid van SafetyCulture. Lees het Privacybeleid van SafetyCulture voor meer informatie over onze praktijken op het gebied van elektronische communicatie. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, openbaarmakingen of andere communicatie die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat die communicatie schriftelijk is.